Modele de cereri de chemare in judecata md

 

în CEEA CE priveşte persoana Juridică, capacitatea este guvernată de principiul specialităţii capacităţii de folosinţă, potrivit art. 34 DIN Decretul Nr. 31/1954, CEEA CE înseamnă că persoana Juridică nu poate avea decat ACELE drepturi şi nu-şi poate Asuma decat ACELE obligaţii Care corespund obiectului EI de activitate, potrivit Legii, actului de înfiinţare sau statutului. Este important ca, la formularea cererii de chemare în judecată, să se verifice Dacă persoana Juridică are capacitate de folosinţă, ca urmare a dobândirii personalităţii Juridice prin înregistrare, autorizare sau alte forme prevăzute de lege pentru dobândirea personalităţii Juridice. 5. cercetarea la faţa locului constând în déterminarea împrejurărilor de fapt enunţate în cuprinsul prezentei cereri. [4] obiectul cererii. Acesta taiate Întotdeauna prétţia concretă a reclamantului, materializându-se în sollicitarea adresată instanţei de judecată de obligare a pârâtului la Plata unei sume de Bani, de Anulare un contrat unui, de bon a bunurilor Comune etc. Competenta teritorială exclusivă sau absolută se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 13-16 C. proc. civ., CEEA CE înseamnă că, în mod obligatoriu, competenţa pentru soluţionarea anumitor pricini Revine anumitor instanţe desemnate de lege.

Potrivit codului de procedură civilă, cererile privitoare la iMobile, în Materie de Moştenire, Societate şi faliment Revin Exclusiv Acelor instanţe determinîn aux normativ. Art. 3 DIN no. 32/1995 stabileşte cuantumul sumei ce se achită pentru achiziţionarea timbrelor judiciare pentru diferite cereri şi acţiuni. Astfel, cererile de chemare în judecată, adresate instanţelor judecătoreşti, în cazul în Care se sollicită soluţionarea în fond a cauzei, se timbrează cu timbru Judiciar în valoare de 3,000 IEI. Dacă aceste cereri au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 IEI, se aplică timbre judiciare de în fapt……………………………………………………………. (se vor décrire motivele cererii, respectiv actele şi faptele Juridice DIN Care rezultă temeinicia prétţiilor reclamantului şi Izvorul Drepturilor vente). 1…………………………………………………………………………………….. [se precizează obiectul cererii de chemare în judecată, conforme art. 194 lit.


 Comentários